Dane do przelewu

Eko dla Ciebie
ul. Dworska 2B/10M
45-752 Opole
Nr rachunku bankowego:
Bank Millennium
31 1160 2202 0000 0002 7338 6016
W przypadku przelewu z zagranicy należy podać kod SWIFT lub BIC: dla banku millennium to kod BIGBPLPW
- Jeżeli system transakcyjny wymaga wpisania 11 znaków należy pozostałe pola uzupełnić znakiem X.
- Kod IBAN banku millenium to PL